ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา ให้ดำเนินการตั้งค่าระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS ของท่านให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน
ระบบเดิม Click ยังคงสามารถเข้าค้นหาข้อมูลหนังสือราชการได้ แต่ไม่สามารถดำเนินการรับ-ส่งหนังสือราชการได้
รหัส SMIS ชื่อโรงเรียน
31030001 วัดก้านเหลือง
31030002 บ้านโคกยางหนองถนน
31030003 บ้านหนองหญ้าวัว
31030004 บ้านหนองปรือ
31030005 บ้านเสลา
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์
31030007 บ้านโคกมะค่า
31030008 บ้านถนนหัก
31030009 บ้านสวายสอ
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)
31030012 บ้านตลาดแย้
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา
31030014 บ้านเสลาโสรง
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสี
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)
31030018 บ้านทุ่งใหญ่
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)
31030020 บ้านหนองเสม็ด
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทร
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
31030028 บ้านหนองกง
31030029 บ้านหนองยาง
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
31030032 วัดน้ำไหล
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)
31030034 บ้านหนองแช่ไม้
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)
31030036 บ้านสองพี่น้อง
31030037 บ้านหนองพลวง
31030038 บ้านบุตาเวสน์
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)
31030040 บ้านหนองบัว
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)
31030042 บ้านนิคมเขต
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)
31030044 บ้านหนองกราด
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่า
31030046 บ้านหนองโบสถ์
31030047 บ้านหนองทองลิ่ม
31030048 บ้านก้านเหลือง
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจด
31030052 บ้านโคกตะโก
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)
31030054 บ้านหนองโสน
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)
31030057 บ้านวังกระโดน
31030058 บ้านหนองถั่วแปบ
31030059 บ้านโคกสว่าง
31030060 บ้านโคกลอย
31030061 บ้านตะกรุมทอง
31030062 บ้านโนนพะไล
31030063 บ้านสะเดาหวาน
31030064 บ้านหนองหว้า
31030065 บ้านสระตะเคียน
31030066 บ้านโคกสูงคูขาด
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะราง
31030069 บ้านโคกสะอาด
31030070 บ้านโนนขี้เหล็ก
31030071 บ้านคูขาดน้อย
31030072 บ้านหนองกราด
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี
31030074 บ้านลุงขี้หนู
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนา
31030076 อนุบาลหนองกี่
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญ
31030078 บ้านหนองหัวหมู
31030079 บ้านสระขุด
31030080 ไตรคาม
31030081 บ้านบุกระสัง
31030082 บ้านหนองมัน
31030083 บ้านสระสะแก
31030084 บ้านสระขาม
31030085 บ้านโคกกระชาย
31030086 บ้านหนองม่วง
31030087 บ้านหนองไผ่
31030088 บ้านนาจาน
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยา
31030090 วัดเย้ยปราสาท
31030091 บ้านขามน้อย
31030092 บ้านหนองตาดำ
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
31030094 บ้านหนองหมี
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่าน
31030096 บ้านสมจิต
31030097 บ้านหนองถนน
31030098 บ้านโคกขาม
31030099 บ้านหนองโบสถ์
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์
31030102 ชุมชนวัดชุมพร
31030103 บ้านบุ
31030104 บ้านโคกตาพรม
31030105 บ้านหนองยาง
31030106 บ้านสว่างพัฒนา
31030107 บ้านปรือพวงสำราญ
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
31030109 บ้านหนองละหานทราย
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
31030111 บ้านโคกไม้แดง
31030112 บ้านโคกเฟือง
31030113 บ้านสันติสุข
31030114 บ้านน้อยหนองหว้า
31030115 วัดกัลยาณธรรมาราม
31030116 บ้านตากอง
31030117 บ้านหนองกราด
31030118 บ้านหนองตะครอง
31030119 บ้านปากช่อง
31030120 บ้านหนองแวง
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
31030122 บ้านหนองตาเยา
31030123 บ้านหนองหว้า
31030124 บ้านบาระแนะ
31030125 บ้านราษฎร์รักแดน
31030126 บ้านแท่นทัพไทย
31030127 บ้านผไทรวมพล
31030128 บ้านเทพพัฒนา
31030129 บ้านปลื้มพัฒนา
31030130 บ้านหินโคน
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนา
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)
31030133 บ้านโคกลอย
31030134 บ้านไทยเจริญ
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์
31030136 บ้านกองพระทราย
31030137 บ้านโคกงิ้ว
31030138 บ้านทุ่งไผ่
31030139 อนุบาลปะคำ
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่น
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงาม
31030142 บ้านสุขสำราญ
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
31030144 บ้านหูทำนบ
31030145 บ้านหนองต้อ
31030146 บ้านไทยสามัคคี
31030147 บ้านหนองบัวลี
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุง
31030150 บ้านชุมแสง
31030151 บ้านหนองตะคร้อ
31030152 บ้านโคกปราสาท
31030153 บ้านหนองย่างหมู
31030154 บ้านฝ้าย
31030155 บ้านหนองกวางทอง
31030156 อนุบาลหนองหงส์
31030157 เบญจมาศกุญชร
31030158 บ้านหนองโคลน
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์
31030160 บ้านหนองเต่า
31030161 บ้านนายาวสามัคคี
31030162 บ้านหนองกก
31030163 บ้านไทรออ
31030164 วัดโนนศรีคูณ
31030165 บ้านห้วยก้อม
31030166 บ้านกระเบื้อง
31030167 บ้านศรีม่วงแดง
31030168 บ้านโนนสูงน้อย
31030169 บ้านศรีภูมิ
31030170 ชุมชนวัดโคกกลาง
31030171 วัดห้วยหิน
31030172 บ้านหนองเพชร
31030173 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี
31030174 บ้านโพธิ์ทอง
31030175 บ้านสำราญ
31030176 บ้านโคกโสนทองวิทยา
31030177 บ้านโกรกแก้ว
31030178 วราวัฒนา
31030179 บ้านดงบังซับสมบูรณ์
31030180 บ้านม่วงงาม
31030181 บ้านดอนสมบูรณ์
31030182 บ้านทุ่งจังหัน
31030183 บ้านขลุงไผ่
31030184 บ้านอุบลสามัคคี
31030185 อนุบาลโนนสุวรรณ
31030186 อนุบาลโนนดินแดง
31030187 บ้านทรัพย์สมบูรณ์
31030188 บ้านซับคะนิง
31030189 บ้านคลองหิน
31030190 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า
31030191 บ้านป่าไม้สหกรณ์
31030192 บ้านลำนางรอง
31030193 บ้านหนองเสม็ด
31030194 บ้านคลองโป่ง
31030195 บ้านน้อยสะแกกวน
31030196 บ้านส้มป่อย
31030197 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
31030198 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)
31030199 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)
31030200 บ้านสี่เหลี่ยม
31030201 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
31030202 บ้านดอนไม้ไฟ
31030203 บ้านบัวตะเคียน
31030204 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
31030205 บ้านถาวร
31030206 ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)
31030207 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา
31030208 บ้านยายคำ
31030209 วัดสุขสำราญ
31030210 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์
31030211 บ้านโนนศิลา
31030212 บ้านโนนทอง
31030213 บ้านเขว้า
31030214 บ้านโคกยาง
31030215 ไทยรัฐวิทยา ๙๐ (บ้านโคกตะแบก)
31030216 บ้านตะโก "วันครู 2501"
31100024 โรงเรียนตุลยาธร(เอกชน)
3103 AMSS++

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน